Zmiana sali wykładowej w drugim semestrze

Informujemy, że wykłady kursowe w drugim semestrze będą odbywały się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (sąsiaduje z Gmachem Głównym vis-a-vis po drugiej stronie Nowowiejskiej) w sali nr 170 (pierwsze piętro, po lewej stronie od schodów głównych).