RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119 (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu zapisów na Kurs dla Kandydatów na Przewodników Górskich Beskidzkich SKPB Warszawa jest Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 4/U9B, 00-131 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000108052, NIP 527-24-04-895, REGON 011569906 (dalej „SKPB Warszawa”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji szkolenia na Kursie dla Kandydatów na Przewodników Górskich Beskidzkich SKPB Warszawa.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług  telekomunikacyjnych i hostingowych - Google Ireland Limited.
 5. W związku z korzystaniem z usług firmy Google Państwa dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach w krajach trzecich (poza EOG), na podstawie standardowych klauzul umownych.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia uczestnictwa w Kursie dla Kandydatów na Przewodników Górskich Beskidzkich SKPB Warszawa.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Kursie dla Kandydatów na Przewodników Górskich Beskidzkich SKPB Warszawa.
 8. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest ono jednak warunkiem umożliwiającym uczestnictwo w Kursie dla Kandydatów na Przewodników Górskich Beskidzkich SKPB Warszawa.
 11. W oparciu o podane przez Państwa dane osobowe nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Tags: