Harmonogram kursu 2017/18

 

Poniżej przedstawiamy poglądowy terminarz wykładów i wyjazdów  kursu.

Harmonogram Kursu Przewodnickiego SKPB Warszawa 2018/2019
PODSTAWOWE SZKOLENIE OGÓLNE

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą we wtorki od godz. 18:30 w sali 306 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1, Warszawa).

 

Zajęcia praktyczne

 

 

DATA

TEMATYKA SZKOLENIA

 

Część I

13-14.10.2018

Wycieczka na zapoznanie I 

20-21.10.2018

Wycieczka na zapoznanie II

27-28.10.2018

Wycieczka na zapoznanie III

Termin w pierwszym tygodniu listopada

Fakultatywne szkolenie nizinne (W-wa, w tygodniu )

10-11.11.2018

Szkolenie nizinne I (okolice W-wy)

17-18.11.2018

Szkolenie nizinne II (okolice W-wy)

24-25.11.2018

Szkolenie nizinne III (termin awaryjny, tylko dla tych którzy byli przynajmniej na jednym z poprzednich szkoleń i nie zaliczyli)

01-02.12.2018

Wycieczka Orientacyjna Górska I (Góry Słonne)

08-09.12.2018

Wycieczka Orientacyjna Górska II (Góry Słonne)

15.12.2018

Warsztaty: ogniska, siekiera - pół dnia, okolice Warszawy

05-06.01.2018

Szkolenie zimowe I (Beskid Żywiecki, Śląski)

12-13.01.2018

Szkolenie zimowe II (Beskid Żywiecki, Śląski)

wybrany dzień tygodnia
14.01-25.01.2018

Spacer metodyczno-architektoniczny – Warszawa

09-17.02.2018

Kompleksowe szkolenie zimowe I (Beskid Niski/Beskid Sądecki)

16-24.02.2018

Kompleksowe szkolenie zimowe II (Beskid Niski/Beskid Sądecki) 

 

Część II

16-17.03.2018

Wycieczka kondycyjna I (Beskid Wyspowy)

23-24.03.2018

Wycieczka kondycyjna II (Beskid Wyspowy) 

06-07.04.2018

Manewry Górskie (Beskid Makowski)

13-14.04.2018

Wycieczka metodyczno - krajoznawcza (Spisz, Pieniny)

27.04-05.05.2018

Przejście wiosenne (Beskid Niski)

 

Część III

18.05-19.05.2018 

Wycieczka przyrodnicza (Beskid Żywiecki)

29.05-02.06.2018

Wycieczka namiotowo - przyrodnicza (Ukraina)

8.06.2018

Warsztaty psychologiczne (okolice W-wy)

9.06.2018

Warsztaty z pierwszej pomocy (okolice W-wy)

dowolne 2 dni między przejściem wiosennym i letnim

SGO (dowolnie wybrane góry)

29.06-14.07.2018

Przejście letnie (Bieszczady)

 

Część IV

17.07.2018-07.05.2019

Praktyki przewodnickie (dowolnie wybrane góry)

Praktyki bazowe (prowadzenie, rozbijanie lub zwijanie bazy) lub chatkowanie

26-27.10.2018

Wycieczka autokarowa (Beskid Żywiecki, Śląski)

listopad 2018

Egzaminy końcowe - Komisja kulturowo-historyczna i przyrodnicza (*)

01.02-31.06.2019

Blachowanie – nadanie blach przewodnickich
 


 

Zajęcia teoretyczne

 

DATATEMATYKA SZKOLENIA
  Część I
10.10.2017

Wykład inauguracyjny

Przedstawienie SKPB. Omówienie kursu. Omówienie zapisów. Omówienie wycieczek na zapoznanie

Góry świata
17.10.2017 Przygotowanie wyjazdu w góry. Planowanie wyjazdu / wyjazdu kursowego. Przygotowanie wyjazdu / wyjazdu kursowego. Prowadzenie grupy. Logistyka i teren. Żywienie
Krainy geograficzne w Karpatach
24.10.2017

Sprzęt górski. Ubrania. Gadżety. Plecak. Śpiwór

Warunki pogodowe Beskidów: lato – jesień! – zima - wiosna. Sprzęt używany do turystyki letniej / zimowej. Konieczny ekwipunek na wyjazdach kursowych. Sprzęt grupowy

31.10.2017 Orientacja w terenie, kartografia. Warsztaty topograficzne (podstawy orientacji)
07.11.2017 Niebezpieczeństwa gór. Zima i lato (Beskidy / góry wysokie).Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie. Lawiny sygnalnie
14.11.2017

Apteczka osobista. Apteczka grupowa mała i duża. Apteczka stacjonarna. Skład. Zastosowanie. Apteczka na kursie. Typowe zachorowania. Ocena stanu poszkodowanego (wstęp)

21.11.2017

Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie. Podstawy ABC sygnalnie. Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie. Lawiny sygnalnie.

Ratownictwo w górach. Historia (wielki skrót). Organizacja ratownictwa w Polsce (Beskidy, Tatry) i za granicą (UA, SK, Alpy). Organizacja GOPR i zasady rekrutacji. Sprzęt ratowniczy. Typowe akcje w Bieszczadach /Beskidach. Zasady wzywania pomocy /kontakt ze służbami.
28.11.2017 Egzamin z bloku Bezpieczeństwo
Omówienie egzaminu z bloku Bezpieczeństwo
 Egzamin z Topografii (Karpaty, Beskidy)
5.12.2017 Budownictwo drewniane
12.12.2017 Mniejszości narodowe: Łemkowie i Łemkowszczyzna - wprowadzenie.
19.12.2017 Wigilia SKPB. Poprawki z egzaminu z bloku Bezpieczeństwo
9.01.2018 Podstawy architektury cz. 1
16.01.2018 Podstawy architektury cz. 2
23.01.2018 Podstawowe wiadomości z historii i atrakcji terenu (geologia + wody mineralne + flisz) na tle terenu zimówki.
Wprowadzenie do zimówki – omówienie zasad.
30.01.2018 Ikony i sztuka cerkiewna.
6.02.2018 Religioznawstwo. Prawoslawie, grekokatolicyzm, mniejszości religijne w Beskidach.
  Część II
27.02.2018 Seminarium Topografia Beskidów Zachodnich.
06.03.2018 Historia, kultura i sztuka Żydów w Karpatach. Inne mniejszości narodowe (Romowie, Grecy).
13.03.2018

Geologia Karpat. Powstanie Karpat zewnętrznych i wewnętrznych. Powstawanie jaskiń i jezior w Beskidach. Osuwiska.

20.03.2018

Egzamin z topografii Beskidów Zachodnich.

Wykład z przyrody - fauna i flora Beskidów Wschodnich i Zachodnich.

27.03.2018

Wielkanoc

03.04.2018

Historia I wojny światowej w Beskidach i jej ślady w Beskidach. Operacja gorlicka. Cmentarze wojenne - założenia, architektura i architekci.

Wprowadzenie do przejścia wiosennego - omówienie zasad, wymagań oraz panorama krajoznawcza

10.04.2018

Topografia Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego wraz z warsztatami topograficznymi

17.04.2018 Warszataty z pierwszej pomocy
24.04.2018

Mniejszości narodowe: Łemkowie i Łemkowszczyzna.

Egzamin z topografii Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego.

  Część III
08.05.2018 Szczegółowa charakterystyka środowiska przyrodniczego. Wrażliwość ekosystemów
górskich na zagrożenia i sposoby  przeciwdziałania. Obszary szczególnie zagrożone masowym
ruchem turystycznym. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lasach
15.05.2018

Prawo w pracy przewodnika górskiego

22.05.2018 Stosunki polsko-ukraińskie
29.05.2018

Seminarium krajoznawcze i topograficzne - góry Ukrainy

05.06.2018

Seminarium z topografii Bieszczadów.

Historia polskiej turystyki górskiej.

12.06.2018

 Historia XX wieku.

19.06.2018

Egzamin z topografii Bieszczadów.

Komunikacja i zagospodarowanie turystyczne Beskidów: Historia Kolei. Dojazd w Beskidy z Centralnej Polski.
26.06.2018

Toponomastyka.

Organizacja, logistyka i rozliczanie imprez. Reklama i promocja.
  Część IV - seminaria
2.10.2018 Metodyka prowadzenia wyjazdów autokarowych.
09.10.2018 Beskidy Zachodnie - ogólna charakterystyka(historia, krajoznawstwo,atrakcje turystyczne,baza noclegowa).
16.10.2018 Seminarium przed wyjazdem autokarowym
23.10.2018 Seminarium przed wyjazdem autokarowym